FAQ

Generally

Vilka läkare finns på Daqatra?

Läkarna som du träffar via Daqatra är läkare som ofta även jobbar på vårdcentraler och sjukhus. De har många års erfarenhet från primärvården. All vårdpersonal har även utbildats av specifikt för att på bästa möjliga sätt kunna hjälpa dig via ett virtuellt vårdmöte.

Hur fungerar ett digitalt vårdbesök?

Virtuella vårdmöten fungerar precis som fysiska vårdmöten, med skillnaden att patienten och vårdgivaren befinner sig på olika platser och kommunicerar genom videosamtal.

Hur bokar jag en tid?

.

Doctor visits

När är det lämpligt att använda Daqatra?

Vi uppmanar dig att säkerställa att du kan få god vård via Daqatra innan du bokar din tid och betalar din patientavgift. Exempel på symtom och besvär som kan behandlas via Daqatra hittar du här: LÄNK

 

Kan jag använda Daqatra när jag är utomlands eller någon annanstans i Sverige?

Ja, du kan befinna dig var som helst i världen. Ladda bara ner appen Daqatra så kommer du att få träffa en läkare från Daqatra när du loggar in på appen med ditt BankID.

Hur skiljer sig Daqatra från 1177 sjukvårdsupplysning?

Daqatra erbjuder dig vårdmöten med legitimerade läkare som kan ordinera vidare behandling. Ett möte på Daqatra fyller därför samma funktion som ett besök på en fysisk vårdcentral där diagnos kan ställas utan fysisk undersökning eller provtagning. Eftersom läkarbesöket sker i form av ett videomöte lämpar sig inte alla besvär/symtom. Innan du bokar en tid bör du därför se om dina besvär/symtom finns med på lista över symtom vi kan hjälpa dig med.

 

Sjukvårdsrådgivningen på 1177 bemannas av sjuksköterskor som kan ge vårdrelaterad vägledning, men inte erbjuda behandling utöver ordinerad egenvård. Daqatra erbjuder dig möjligheten att träffa läkare snabbt och enkelt och kan därmed ersätta ett fysiskt vårdmöte.

Kan jag använda det för mina barn?

Ja, du legitimerar dig med ditt BankID och anger sedan att du söker vård för ditt barns räkning. Barn som har fyllt 16 år måste själva legitimera sig med BankID.

Vad kostar ett läkarbesök?
Hur långt är ett läkarbesök?

Mötet med läkaren varar i 15 minuter, vilket motsvarar standarden på en fysisk vårdcentral.

Jag har missat läkartiden, vad händer nu?

Om du uteblir från ett bokat besök får du en faktura på patientavgiften.

Prescriptions and referral

Kan jag får recept utskrivet?

Precis som vid ett fysiskt läkarbesök är det läkarens bedömning av ditt tillstånd som avgör om läkemedel bör ordineras eller inte. Bedömer läkaren att du är i behov av läkemedel kommer läkaren att skriva ut ett e-recept som du kan hämta ut på vilket apotek som helst i Sverige. Inga narkotikaklassade läkemedel förskrivs på Daqatra.

Kommer journal föras av vårdgivaren?

Ja, din patientjournal förs precis som vid ett fysiskt besök i det patientjournalsystem som vårdgivaren använder.

Kan vårdgivaren se mina tidigare journalanteckningar?

Din vårdgivare kan se journalanteckningar från tidigare möten via Daqatra, och journalanteckningar från andra vårdgivares journalsystem som är anslutna till Nationell Patient Översikt (NPÖ). Alla journalsystem är inte anslutna, och därför kan läkaren inte alltid se tidigare journalanteckningar.

Technology

Vilka tekniska krav finns?

Du kan använda appen Daqatra på din smartphone eller platta. Appen finns att ladda ner både till iOS och Android. Din iOS-enhet måste ha iOS 7 eller senare. Vår Android-app kräver Android 4.4 (KitKat) eller senare.

Du kan även använda din dator med webbläsare chrome eller firefox installerat.

För att kunna logga in behöver du även ha installerat Mobilt BankID.

Integrity

Är Daqatra säkert att använda?

Ja! Vi tar säkerhet på största allvar. Vi använder oss av en krypterad programvara så att ingen information lagras på din enhet. Tjänsten är byggd på en CE-certifierad medicintekniskt godkänd plattform med krypterad informationsöverföring. All vård och rådgivning som ges inom Daqatras tjänst följer svensk lag gällande patientdatalagen, personuppgiftslagen och gällande krav på sekretess. Daqatra står under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Hur lagras min information?

Information kring mötesbokningar behandlas under sekretess i enlighet med personuppgiftslagen och patientdatalagen. Videomöten på Daqatra spelas inte in och dokumenteras således inte utöver läkarens anteckningar i din journal, precis som vid ett vanligt läkarbesök.